10 พฤษภาคม 2562 พิษณุโลกประกาศภัยแล้ง มัน 1.7 หมื่นไร่ขาดน้ำ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_390725/

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ว่าขณะนี้ในพื้นที่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 1 อำเภอ คืออำเภอวัดโบสถ์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน แล้วจากการเฝ้าระวังในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะประกาศพื้นที่อื่นเพิ่มเติม ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พยายามควบคุมไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป ทั้งนี้จากการประสานงานกับทางโครงการชลประทานพิษณุโลก พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนลดลงอีก เหลือเพียง 233.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24.88  ของความจุอ่าง โดย ณ ตอนนี้ยังสามารถปล่อยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ ส่วนการเกษตรนั้นต้องงดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีฝนตกลงมาพื้นที่อีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดว่าการณ์ไว้ แต่อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนในปีนี้ถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาทั้งนี้ จากการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งครั้งนี้ เพื่อนำงบประมาณมาช่วยเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง กว่า 17,000 ไร่ ที่ไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายที่แน่ชัด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป